MILJØPOLITIKK

Grafia Creative AS ønsker å fremstå som en miljøbevist leverandør og har følgende miljøpolitikk:

Vi ønsker ovenfor våre kunder,og øvrige samarbeidspartnere å fremstå som en miljøbevist leverandør som i takt med markedets krav og forventninger minimerer vår samlede miljøbelastning.

Til oppfyllelse av overnevnte vil vi konsentrere vår innsats om:

  • Å sikre overholdelse av relevant lokal, national respektive EU lover og øvrige krav til å etablere og vedlikeholde et miljøstyringssystem og tilhørende standard jvf. ISO 14001.
  • Å sikre at virksomhetens påvirkninger av miljø regelmessig blir gjennomgått og vurdert samt at målsettning og mål for nedbringelse av den samlede miljøbelastning løpende fastsettes i forhold til virksomhetens aktiviteter.
  • Å sikre at alle medarbeidere har kjennskap til- og forståelse av deres rolle for oppnåelse av virksomhetens målsettning og mål gjennom en effektiv utdannelse og kommunikasjon på alle nivåer.